Behandelingsvoorwaarden

1. Ermee bekend te zijn dat de behandelingen op eigen risico zal plaatsvinden.
2. Ervan bewust zijn dat succes niet met zekerheid kan worden gegarandeerd.
3. Geheel ermee bekend te zijn dat het aantal behandelingen niet heel nauwkeurig in te schatten is.
4. Medewerker is op de hoogte gesteld van ziektes / huidaandoeningen.
5. Na de behandelingen kan er roodheid ontstaan (erytheem) Deze erytheem verdwijnt binnen enkele dagen. Er is een kleine kans op blaarvorming, blauwe plekken en verkleuring van de huid.
6. Je dient je afspraak minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per email te annuleren, anders zijn wij
genoodzaakt € 50,00 per behandeling in rekening te brengen.
7. Mannen en kinderen zijn niet toegestaan.
8. Klanten mogen onder geen beding aan de apparaten zitten, alleen de behandelaar.
9. Wij geven geen geld terug.
10. Het is niet toegestaan foto’s te maken in het pand of van de apparaten en ook niet behandelingen te
filmen.
11. Ondergetekende verklaart hierbij dat alle informatie omtrent Natural Body Cosmetic en de behandelingen
geheim blijven, niet wordt geëxploiteerd of openbaar gemaakt zal worden.
Hierbij verklaar ik de behandelingsvoorwaarden te hebben begrepen.
Eventuele onduidelijkheden zijn mondeling aan mij toegelicht.
Ik verklaar mij aan deze voorwaarden te zullen houden.
En verklaar hierbij de behandeling met Natural Body Cosmetic te ondergaan uit vrije wil en voor mijn eigen
verantwoordelijkheid.
12. Ondergetekende geeft toestemming dat er eventueel onherkenbare foto’s gebruikt kunnen worden voor social media.
13. Bij het niet opvolgen van het advies dat Natural Body Cosmetic geeft over de nazorg en producten zal het resultaat van de
behandeling minder zijn.